Sportsscreening

Få tal på dine fysiske ressourcer med en sportsscreening

Med vores sportsscreeninger, får du præcise tal på hvordan dine fysiske ressourcer er i forhold til de krav der er i din sport. En sportsscreening er derfor et optimalt grundlag for et målrettet træningsforløb.

Vi tilbyder målrettede sportsscreeninger til de fleste sportsgrene.
Vi har selv udvilket screeningerne, ud fra bedste mulige videnskabelige grundlag og i forhold til hvad vi syntes er vigtigt, for at lave et optimalt træningsforløb målrettet sportsgrenen.

Vi tilbyder også screening med det annerkendte og udbredt, men mere gennereller screeningsværktøj "Functional Movement Screen".

Læs mere om de forskellige sportsscreeninger vi tilbyder.