Praktisk information

FysioDanmark Holbæk Sportsklinik er en dedikeret sportsklinik, beliggende i Holbæk Sportsby.

Er du ny patient?
Er det din første gang på klinikken, kan du finde nyttig information på siden Ny patient.

Vi er autoriserede
Alle fysioterapeuter på klinikken er autoriserede fysioterapeuter.

Førstehjælp
Alle medarbejdere er uddannede i livreddende førstehjælp.
Vi har førstehjælpsudstyr til de mest almindelige skader og sportsskader på klinikken.
Der hænger hjertestarter udvendigt ved indgangen til sundhedscenteret til højre for hovedindgangen til sportsbyen.

Børneattester
Vi har indhentet børneattester på alle fysioterapeuter.

Sygesikringsoverenskomst
Klinikken har IKKE overenskomst med den offentlige sygesikring. Hvilket betyder at du med lægehenvisning til fysioterapi IKKE kan modtage sygesikringstilskud til din behandling.
Sygeforsikringen "danmark" giver fortsat tilskud.
Du behøver til gengæld ikke lægehenvisning ved behandling hos os - og der er ingen ventetid.

Klinikken er akkrediteret
FysioDanmark Holbæk blev akkrediteret i januar 2020.  Akkreditering er en metode til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Man kan sige, at det er et stempelsystem, lidt ligesom smiley-ordningen. Formålet er at sikre en ensartet og høj kvalitet i alle landets fysioterapiklinikker. 
Akkreditering handler bl.a. om faglig kvalitet, patientsikkerhed, førstehjælp, journalføring, datasikkerhed, hygiejne og ledelse. Herunder er der en lang række kvalitetsstandarter vi skal leve op til.

Moderne journalføring
Vi anvender hos FysioDanmark journalsystemet Digifys. Via Digifys udsender vi et oplysningsskema til dig på mail, før den første konsultation. På den måde kan du i fred og ro beskrive din situation for fysioterapeuten. Din besvarelse indgår automatisk som del af din journal.

Træningsprogram på mail
Vi anvender ligeledes programmet Digifys til udarbejdelse af træningsprogrammer. Når fysioterapeuten har lavet træningsprogrammer til dig, kan vi sende det direkte til din mail. Træningsprogrammet ligger også på dygifys.com og i Digifys patient portal app'en.
Både på digifys.com og i portalen kan du se både billeder og video af de øvelser du har fået af din fysioterapeut. Du kan også læse Øvelsesbeskrivelse og se dosering.

Patient portal
Ud over dine træningsprogrammer, ligger der på Digifys patient portalen, den plan for dit forløb, du lavede sammen med din fysioterapeut ved den første konsultation. De effektmål i har opsat for behandlingsforløbet, kan du ligeledes se her og følge din udvikling på en overskuelig måde.Du kan også logge og se hvornår du har lavet dine øvelser i øvelseskalenderen.
Du kan hente Digifys patient portal app App Store her eller Google Play her.

Betaling
Betaling sker, med mindre andet er aftalt, efter hver konsultation. Vi modtager på på klinikken kortbetaling med dankort, visa og mastercard samt MobilePay. Vi modtager IKKE kontanter.
Vi har et moderne betalingssystem, hvor du let og hurtigt kan betale ved selvbetjenning.

Sygeforsikringen "danmark" yder tilskud
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark" (gruppe 1,2 og 5), kan du få tilskud til dit behandlings- og genoptræningsforløb hos FysioDanmark Holbæk Sportsklinik. Husk at oplyse hvis du er medlem, så indberetter vi det automatisk til Sygeforsikringen "danmark".
Du behøver ikke lægehenvisning for at modtage tilskud fra Sygeforsikringen "danmark".
Du kan læse mere på sygeforsikringen "danmarks" hjemmeside.

Let og fleksibel tidsbestilling
Tidsbestilling kan ske ved online booking eller ved telefonisk henvendelse på 50 12 80 80.
Klinikken har fælles administration med FysioDanmark Holbæk. Telefonen bliver derfor taget hos FysioDanmark Holbæk.

Hvis du bliver nød til at melde afbud
Da vi har stor efterspørgsel på vores fysioterapeutisk ydelser, skal du melde afbud til konsultation senest kl. 09.00 på dagen. I tilfælde af for sent afbud eller udeblivelse vil du blive pålagt et udeblivelsesgebyr.
Har du booket tiden via online booking kan du selv ændre tiden via online booking.

Registrering
Når du ankommer til klinikken, bedes du registrere dit fremmøde ved at tjekke ind med dit sygesikringsbevis på terminalen i receptionen.
Ved første konsultation skal du tjekke ind ved at køre dit sundhedskort igennem magnetkortlæseren. Ved efterfølgende konsultationer kan du scanne stegkoden i stedet for, for lettere tjek ind.

Vederlagsfri fysioterapi 
Vederlagsfri (gratis) fysioterapi gives efter lægehenvisning til personer med et svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Da Holbæk Sportsklinik ikke har overenskomst med sygesikringen, tilbyder vi ikke vederlagsfri fysioterapi. Her henviser vi til FysioDanmark Holbæk på Munkholmvej.

Vi klarer forsikringen
Vi samarbejder med de fleste forsikringsselskaber.
Vi sørger for at afregne direkte med forsikringsselskabet hvis muligt.
Vigtigt - da Holbæk Sportsklinik ikke har overenskomst med sygesikringen, er det vigtigt at forsikringsselskabet IKKE kræver at der foreligger en lægehenvisning og de IKKE kræver at behandlingen er inden for den offentlige sygesikring.
Eksempler. på forsikringsselskaber der dækker helt eller delvis udenfor den offentlige sygesikring og uden at der foreligger en lægehenvisning er bl.a.; Skandia LifeLine, Danica, Dansk Sundhedssikring, PensionDanmark og Falck Healthcare.
Andre selskaber vil ligeledes i nogle tilfælde dække. Det er meget individuelt og er meget op til den enkeltes forsikringsbetingelser og den police der tegnes. Ring til selskabet forinden, for at høre hvad de tilbyder.

Vi måler din tilfredshed
Vi bestræber os løbende på, at du er fuldt ud tilfreds med dit forløb hos os.
Derfor måler vi patienttilfredsheden på alle vores patienter.
Som de første fysioterapeuter i verden, måler FysioDanmark patienttilfredsheden systematisk. Vi anvender metoden Net Promotor Score, som baserer sig på dit svar på spørgsmålet: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale os til en ven eller kollega?”.
På baggrund af de input vi får i den forbindelse, forbedrer vi løbende vores ydelser og processer.

Let parkering
Der er handicapvenlig parkering lige foran døren.

Gode handicapforhold
Der er handicapvenlig adgang uden trapper og handicaptoilet.
Træningscenteret er indrettet så kørestolsbrugere og gangbesværede har let adgang.

Privatlivspolitik
I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at FysioDanmark noterer og behandler oplysninger om dig. Du kan læse FysioDanmarks politik for håndtering af persondata her https://fysiodanmark.dk/privatlivspolitik/ 

Du har aktindsigt
Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal hos sundhedsvæsenet.
Oplysninger om din undersøgelse og behandling bliver registreret i vores elektroniske journalsystem. Du har til enhver tid ret til at bede om aktindsigt, dvs. til at se din journal.

Hvis der skulle ske en utilsigtet hændelse
En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.
En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: "Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet".
Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.
Her kan du hente folderen fra Styrelsen for patientsikkerhed "Hjælp os med at blive endnu bedre" 
Du kan læse mere om utilsigtede hændelser og rapportere en utilsigtet hændelse her.

Patienterstatningen
Patienterstatningen (PEBL) behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på fx. et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.
Du kan læse mere om patienterstatningen og anmelde skade her.

Klage over sundhedsfaglig behandling
Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med sundhedsfaglig behandling.
Du kan læse mere om patientklager på Styrelsen for patientklagers hjemmeside
Du kan indsende klage over sundhedsfaglig behandling her