Betingelser for massageabonnement

Betingelser for massageabonnement hos FysioDanmark Holbæk Sportsklinik

.

1. Massage abonnement
Massageabonnement er et løbende abonnement, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til punkt 7.
Massageabonnement er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan FysioDanmark Holbæk Sportsklinik forlange at se legitimation.
Ved oprettelsen af massageabonnement hos FysioDanmark Holbæk Sportsklinik accepterer du, ud over disse abonnementsbetingelser også vores persondatapolitik og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine abonnementsbetingelser pr. e-mail.
Vores persondatapolitik kan findes på vores hjemmeside her https://holbaeksportsklinik.dk/praktisk-information/
Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv. bedes straks meddeles FysioDanmark Holbæk Sportsklinik.

2. Massage tider og booking
Massageabonnementet 1 x om måneden, giver 1 x massage a 30 min. om måneden.
Massageabonnementet 2 x om måneden, giver 2 x massage a 30 min. om måneden.
Massageabonnementet 4 x om måneden, giver 4 x massage a 30 min. om måneden.
Der kan maksimalt bookes 2 x massage a 30 min. samme dag.
Det er ikke muligt at overføre ikke brugte massagetider fra en kalendermåned til en anden kalendermåned.
Det er kundens eget ansvar at booke tider til massage.
Booking sker via online booking på vores hjemmeside https://holbaeksportsklinik.dk/online-booking/
Der kan også bookes tider via telefon 50 12 80 80
Aktuelle massagetider kan ses i online booking systemet https://holbaeksportsklinik.dk/online-booking/

3. Fremmøde til massage
Du skal ved hvert besøg, registrere dit fremmøde ved indlæsning af sundhedskort i velkomstterminalen.
Det er vigtigt at du kommer til tiden. Kommer du for sent, kan det gå udover din massagetid.

4. Udeblivelse og afbud
Du skal melde afbud til massage, senest kl. 9 på dagen for aftalen.
Du kan aflyse og ændre dine tider via online booking på vores hjemmeside https://holbaeksportsklinik.dk/online-booking/
Afbud kan også ske via mail på 4300sport@fysiodanmark.dk eller telefon 50 12 80 80

Ved udeblivelse eller for sent afbud, tæller det som en anvendt massagetid.

5. Ændring af abonnement
Det er muligt at opgradere eller nedgradere massageabonnementet, så der er flere eller færre massagetider om måneden (1, 2 eller 4 gange om måneden)
Opgradering til flere gange massage om måneden, gennemføres ved udgang af løbende måned.
Nedgradering til færre gange massage om måneden, gennemføres ved udgang af løbende måned + én måned.
Massageabonnementet ændres ved at udfylde formularen på vores hjemmeside https://holbaeksportsklinik.dk/aendring/
Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et abonnement er ændret, skal kunden kunne bevise, at kunden har ændret abonnementet.

6. Pause i abonnementet
Massageabonnementet kan sættes på pause i perioder fra minimum 14 dage til maksimalt 3 måneder.
Pause i abonnementet koster et gebyr på kr. 100. pr. gang.
Pausen beregnes som rabat ved næste betaling/trækning.
Massageabonnementet sættes på pause ved at udfylde formularen på vores hjemmeside https://holbaeksportsklinik.dk/pause/
Du vil automatisk modtage en bekræftelse på pausen på din mail.
Det er ikke muligt at sætte et abonnement på pause i en opsigelsesperiode, og en evt. pause ophæves, hvis abonnementet opsiges.
Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et abonnement er sat på pause, skal kunden kunne bevise, at kunden har sat abonnementet på pause.

7. Opsigelse af massageabonnement
Massageabonnementet er en fortløbende aftale, der gælder indtil det opsiges med et varsel på løbende måned + én måned.
Massageabonnementet opsigelse ved at udfylde formularen på vores hjemmeside https://holbaeksportsklinik.dk/opsigelse/
Du vil automatisk modtage en bekræftelse på opsigelsen på din mail.
Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et abonnement er opsagt, skal kunden kunne bevise, at der er sket en opsigelse.

8. Betaling
Betalingen trækkes automatisk, fra det betalingskort, der er tilknyttet abonnementet, i begyndelsen af hver kalendermåned.
Ved oprettelse af abonnementet vil der straks blive lavet en trækning svarende til perioden for resten af måneden.
Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte.
Er FysioDanmark Holbæk Sportsklinik, nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter FysioDanmark Holbæk Sportskliniks gældende takst.

9. For sen betaling og misligholdelse af betalingsaftale
Betales den løbende ydelse på massageabonnementet ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til kunden og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst.
Hvis kunden ikke betaler senest til den angivne forfaldsdato, har FysioDanmark Holbæk Sportsklinik ret til at ophæve abonnementet uden varsel, og opkræve beløbet for den resterende del af opsigelsesperioden.
kundens adgang til massage stoppes, indtil betaling af FysioDanmark Holbæk Sportskliniks tilgodehavende er registreret, hvorefter kunden kan modtage massage igen.
Betales tilgodehavender til FysioDanmark ikke efter 2. rykker, forbeholder FysioDanmark Holbæk Sportsklinik sig ret til at overgive restancen til retslig inkasso.

10. Betingelser og prisændringer
FysioDanmark Holbæk Sportsklinik forbeholder sig retten til løbende at ændre betingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for abonnementet.
Væsentlige ændringer vil blive meddelt via den oplyste e-mail og hjemmesiden, med minimum 45 dages varsel.
Ønsker medlemmet at opsige aftalen som følge af ændringer, kan opsigelse ske i henhold til punkt 7.
FysioDanmark Holbæk Sportsklinik forbeholder sig ret til, uden varsling, at foretage sædvanlige ændringer i lokaler, udstyr og åbningstider.

11, Helbredstilstand og personskade
Massage og ophold sker på eget ansvar. kunden og gæster er selv ansvarlige for, at deres helbredstilstand tillader deltagelse i aktiviteter hos FysioDanmark Holbæk Sportsklinik.
FysioDanmark Holbæk Sportsklinik er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt og tager heller ikke ansvaret for personskader på en kunde, som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

12. Værdigenstande
FysioDanmark Holbæk Sportsklinik påtager sig ikke ansvar for tab i tilfælde af tyveri eller skade på kunden og gæsters ejendele eller værdigenstande. Værdigenstande anbefales opbevaret i aflåste opbevaringsskabe, der forefindes i træningscenteret.
FysioDanmark Holbæk Sportsklinik forbeholder sig ret til at tømme skabene efter lukketid uden yderligere varsel eller erstatningspligt.
Tyveri politianmeldes.

13. Kunder under 18
For kunder under 18 år kræves fuldmagt fra forældre/værge, der giver samtykke til og tegner abonnementet på vegne at kunden under 18 år.
Forældre/værge er ansvarlig for betaling af løbende abonnement indtil opsigelse jvf. abonnementsbetingelserne.
Forældre/værge er ansvarlig for, at kunden under 18 år, overholder abonnementsbetingelserne.
Fuldmagten udleveres hos FysioDanmark Holbæk Sportsklinik.

14. Afbrydelse af abonnement
FysioDanmark Holbæk Sportsklinik forbeholder sig ret til uden angivelse af grund at afbryde et abonnement med omgående virkning. I sådanne tilfælde vil det resterende forudbetalte kontingent blive udbetalt med evt. fradrag for restancer og andet økonomisk krav.
Grov og uetisk adfærd kan medføre bortvisning og afbrydelse af abonnementet uden tilbagebetaling af forudbetalt kontingent og medlemmets resterende kontingent refunderes ikke.